March 02, 2016

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงทำ MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  อำเภอนครหลวงจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครหลวง นายมนัส ทัพไทย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ โดยคณะสงฆ์อำเภอนครหลวง และหน่วยราชการในอำเภอนครหลวง จะจ้ดทุกวันพระถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา