November 10, 2015

ชมรมรักษ์ชุมชนจัดค่ายเรียนรู้ให้นักเรียนในอำเภอนครหลวงเมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2558  ชมรมรักษ์ชุมชน  พร้อมด้วยบริษัทในเครือข่าย  9  บริษัท  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 10  โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญฯ  โดยจะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเกษตรวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  พระนครศรีอยุธยา  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10  โรงเรียนได้แก่  รร.วัดปรีดาราม /  รร.วัดลาย /  รร.นครหลวง(พิบูล) /  รร.วัดเรือแข่ง / รร.วัดละมุด /  รร.ชุมชนวัดเสด็จ /  รร.วัดทองทรงธรรม /  รร.วัดตะโหนด /  รร.โพธิ์ทอง /  รร.ราษฎร์บำเพ็ญ  รวมนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
            - กำหนด  วันที่ 24  พฤศจิกายน 2558  รถออกเวลา  07.30  น.  ทุกจุด
            - นักเรียนแต่งกายกางเกงวอร์มขายาว  รองเท้าผ้าใบ  ชมรมรักษ์ชุมชนมีเสื้อให้นักเรียนทุกคน
            - สรุปผลมีรางวัลให้  รางวัลที่ 1 ได้รับ 5,000 บาท / รางวัลที่ 2 ได้รับ 3,000 บาท /รางวัลที่ 3 ได้รับ 2,000 บาท / ชมเชย 2 รางวัลๆ 1,000 บาท
            นอกจากนี้ชมรมรักษ์ชุมชนเตรียมงบประมาณรองรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  พร้อมให้ความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของอำเภอนครหลวง

September 29, 2015

แนวทางการบริหารจัดการ เวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินการวางแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)" มาตั้งแต่สมัยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งมีการหารือและดำเนินการตามแผนมาเป็นระยะ พบว่ามี 4 เรื่องหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ เข้าดูโฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี

อำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ครั้งที่ 17เมื่อวันศุกร์ ที่ 25  กันยายน  2558  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดกิจกรรมตามโครงการ ทีเอสเทค ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ “ครั้งที่ 17”  โดย นายมาซายูคิ  โอกิโน่  รองประธานบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  เป็นประธานเปิดงาน  ได้รับเกียรติจาก  นายอารักษ์  พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  รับมอบงบประมาณการจัดกิจกรรม จำนวน 130,000 บาท ในการจัดโครงการและกล่าวขอบคุณบริษัท  ให้โอวาทนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยนายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  กล่าววัตถุประสงค์ในการจัด สำหรับในปีนี้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กิจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเช่นเดียวกับ ครั้งที่ 64  เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น  มีนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมประมาณ  1,000  คนเศษ

June 21, 2015

ชมย้อนหลัง BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558ถ่ายทอดสด งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-17.00 น. จังหวัด ขอนแก่น
วิทยากร อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีส­ารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc
Google PLus : DLIT PLC 

คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร


คลิปรายการ "ดูให้รู้" วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ดูให้รู้ : ฝึกเด็กสู่คนคุณภาพ
ถ้าจะฝึกมารยาท และระเบียบวินัย ซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็ก ๆ คุณจะใช้วิธีไหน เราจะพาไปดูการฝึกเด็กในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เด็กเล็กระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับประถมศึกษา
การเรียนแบบทดลองให้เห็นจริงจังในโรงเรียน­กวดวิชา และนำการเล่นกีฬามาประกอบกับการสอนมารยาทใ­นระดับอนุบาล จนเด็ก ๆ สนุกและจำได้โดยไม่รู้ตัว

ยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

          


          สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  โดย นายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาน้องใหม่ในอำเภอนครหลวง  ทั้ง 4  โรงเรียน  และ รองผู้อำนวยการ  ตั้งแต่วันที่ 12  มิถุนายน  2558  - วันที่ 19  มิถุนายน  2558  ดังนี้
1.นายวุฒิชัย   จำปาหวาย    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)
2.นายชัยยศ  ปัญญสงค์       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)
3.จ.ส.ต.สุกฤษฎ์  มายุศิริ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำมะกัน "เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง"

4.นางดวงภัทร  สุนิมิตร        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
5.นางธณัญญา  โพธิ์ศรี        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)           
         หลังจากประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ในวันที่  19  มิถนายน 2558  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้จัดงานเลื้ยงต้อนรับน้องใหม่ทุกคน  ทั้งนายกสมาคมและประธานกลุ่มอุตรนครและประธานกลุ่มศรีทักษิณ  ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการทำงาน  ยินดีให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ  ทุกคนต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูมาเป็นผู้นำ  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้นเราต้องพัฒนาตนเองรอบด้าน   ทุกโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของอำเภอนครหลวงทั้งสิ้น   ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  เต็มศักยภาพมากที่สุด   

February 18, 2015

นายอำเภอนครหลวง เปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอนครหลวง ปีการศึกษา 2557เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 08.30 น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  สมาคมครูนครหลวง  และโรงเรียนในอำเภอนครหลวง ทั้ง 19  โรงเรียน  จัดการแข่งขันกีฬากรีฑาอำเภอนครหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์  จาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ   นายอำเภอนครหลวง  เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจากชมรมรักษ์ชุมชน  และชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้าในอำเภอนครหลวง   จากคุณเอกพล  สุภาภรณ์เหมินทร์  จำนวน  100,000  บาท  ใช้ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา  ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 – 13  กุมภาพันธ์ 2558  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา-กรีฑา  เข้าร่วมกีฬา-กรีฑาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ระหว่างวันที่ 18 – 24  กุมภาพันธ์ 2558  ต่อไป

January 19, 2015

สพฐ.สอบ ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา-สอบครูผู้ช่วย ปี 2558

       


       ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และครูผู้ช่วยหน้าใหม่ๆอีกมากพอสมควร  ครูเก่าๆก็เริ่มลาวงการศึกษาไปเรื่อยๆ คาดว่าอีกไม่เกิน 5 ปี ครูเก่าๆก็จะเกษียณเกือบหมด  เหตุผลต่างๆนาๆ เช่น ทำงานมานานแล้วอยากพักผ่อน  ตามไม่ทันเทคโนโลยี  เด็กทุกวันนี้ดื้อมาก  ยิ่งสอนมากคุณภาพยิ่งต่ำ  เบื่อผู้บริหารบ้าง  บ้างก็ว่าทำงานแล้วไม่ได้ปรับเงินเดือน ดูแลแต่รุ่นใหม่ๆบ้าง  นั่นเป็นเหตุผลแต่ละบุคคลห้ามคิดไม่ได้ครับ  อย่างไรแม้จะมีปัญหาอย่างไร  การศึกษายังต้องดำเนินต่อไป  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้ช่วยแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนมากเปิดโอกาสให้ครูรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตามความคาดหวังของสังคม  ท่านใดที่ต้องการความก้าวหน้าสายผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบได้ครับผมได้เตรียมรายละเอียดให้ท่านได้เตรียมความพร้อมได้ครับ

- สพฐ.เตรียมคัดเลือกผอ.-รองผอ.รร.
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้ว เพื่อ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก โดยมีปฏิทินดังนี้ รับสมัครคัดเลือก กลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มทั่วไป ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.- 1 ก.พ.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 ก.พ.2558 ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.พ.2558สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 14 ก.พ.2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ก.พ.2558 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28ก.พ.2558 โดยผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชี 2 ปี จะต้องสอบได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม 
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

สพฐ.เปิดปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี 58


          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดร่างปฎิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประจำปี 2558 แล้ว โดยจะรับสมัครสอบวันที่ 23 – 29 มี.ค.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่เม.ย. สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 23 เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิสอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ 28 เม.ย. สอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ 2 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 7 พ.ค. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 10 พ.ค. และประกาศผลการสอบภายในวันที่ 14 พ.ค. โดยขณะนี้ สพฐ. กำลังให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาส่งอัตราว่าง และสาขาวิชาเอกที่ต้องการเปิดสอบแข่งขันมายังสพฐ.จากนั้นจะได้มีการออก ประกาศปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

January 17, 2015

สมาคมผู้บริหาร-สมาคมครูนครหลวงจัดงานวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2558

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 " เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "
เมื่อวันที่  16  มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และสมาคมครูนครหลวง ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  โดยได้รับเกียรติจาก สจ.วันชัย  รักษาสกุล  สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอนครหลวง  เป็นประธาน นายมนัส  ทัพไทย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้อ่านสารของคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558  กิจกรรมในวันครูแห่งชาติของอำเภอนครหลวงมีกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนาถวายภัตตาหารเพลแด่ประสงฆ์  พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยมีพิธีปฏิญาณตน การกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู  มอบเกียรติบัตรยกย่องครู เช่น หนึ่งแสนครูดี ครูดีศรีนครหลวง  ครูไม่มีวันลา ประจำปี 2557  นอกจากนี้ประธานยังได้ติดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ในปี 2557 และให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู กิจกรรมในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู แข่งขันฟุตบอล  วอลเลย์บอล  และกีฬาเปตอง  และจัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 35 ในตอนเย็น  สำหรับงานวันครู ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานในอำเภอนครหลวง  หน่วยงานทางการศึกษาของอำเภอนครหลวง คณะครูจากทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวง    
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา