December 26, 2012

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๖ 
ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร"รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เพิ่มพูนปัญญา  นำพาไทยสู่อาเซียน"

December 24, 2012

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2555


วันที่ 22–24  ธันวาคม 2555  สมาคมผู้บริการสถานศึกษานครหลวง ได้ประสานงานจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ปีการศึกษา 2555  ให้แก่โรงเรียนในอำเภอนครหลวง   ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่า 2  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีทั้งลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี  และผู้กำกับลูกเสือ  รวม  500 คนเศษ  จาก 15  โรงเรียนในอำเภอนครหลวง ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวงถวายพระพร

วันจันทร์ที่  17  ธันวาคม  2555  คณะข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง นำแจกันดอกไม้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ   ศาลาศิริราช 100 ปี  โรงพยาบาลศิริราช 

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา