September 29, 2010

คำอวยพรคนเกษียณ

หลายท่านคงได้ยินเสี่ยงบ่นของคนทำงาน    "เฮ้อ...อีกนานแฮะกว่าจะถึงตาเรา... ""เกษียณแล้วจะไปทำไรดีหว่า??? "   "คงสบายน่าดู ไม่ต้องทำงาน อิอิอิ"   ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม  อยู่ทน & ทนอยู่  ก็ต้องทำหน้าที่กันไป   เลยนำกลอนมาฝากผู้เกษียณอายุราชการ  และผู้ที่ยังต้องทำหน้าที่ต่อไป

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง


คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
พัฒนาชาติไทย(การศึกษาไทย)ให้ยืนยง
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์......


ขอบคุณเว็บไซต์ thaimisc.com
ฝากกลอนเพราะๆ แทนคำอวยพร !!!!!!  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง
ฟัง เพลง อำลา   สำหรับผู้เกษียณ  (ปิดวิทยุออนไลน์ก่อนครับ)

September 21, 2010

โรงเรียนวัดละมุด อบรมนักเรียนโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด

วันที่  20  กันยายน  2553  นายปทีป   บุญแจ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด  ณ โรงเรียนวัดละมุด อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การอบรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด  ระหว่างวันที่  20 - 21  กันยายน  2553  เพื่อปลูกฝัง  และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเสพติด  ในชุมชน  โดยการอบรมนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดทุกคน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สำหรับการอบรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรนครหลวง  คณะวิทยากรจากครูในอำเภอนครหลวง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง 

September 13, 2010

งานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวง ปี 2553

วันที่ 10 กันยายน 2553 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวง ได้จัดศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อประยุกต์ในการจัดการเรียนการรู้ของครูนครหลวง ช่วงเย็นจัดงานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวง ให้ผู้เกษียณทั้งหมดทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานบริการ สมาคมยังได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.อย. 1 ท่านธำรง แก้วเล็ก ที่เข้าร่วมงานด้วย รวม 13 ท่าน งานกตัญญูครูเกษียณอำเภอนครหลวงจัดเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานครบ 60 ปี จัดงานมาแล้วเกือบ 30 ปี จนเป็นประเพณีของครูนครหลวง ในปี 2553 นี้ จัดงาน ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการครูในอำเภอนครหลวงเกือบ 150 คน ร่วมงาน

September 08, 2010

อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา โรงเรียนในอำเภอนครหลวง


วันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. รองสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวง เป็นคณะทำงานพัฒนากลไกป้องกันเอดส์ที่ยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและตระหนักในการประเมินความเสี่ยง และการเข้าถึงถุงยางอนามัย การป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน โดยกำหนดอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา จำนวน 600 คน ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2553 โดยมีนักเรียน ชั้น ป.5-6 จำนวน 350 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2553 นักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 250 คน   ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโดยใช้วิทยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอนครหลวงทั้งหมด
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา